Polityka prywatności

Chronimy twoją prywatność

Firma Inspire jest stuprocentowo zaangażowana w ochronę prywatności i bezpieczeństwa naszych klientów i gości naszej strony internetowej. Członkowie zespołu Inspire sami są klientami – zarówno firmy Inspire, jak i innych stron internetowych – dlatego doskonale wiemy, czym jest prywatność i jak jest ważna.

Celem niniejszej polityki jest określenie, jakie środki wdrożyła firma Inspire, aby chronić twoje prawo do prywatności i informacji.

W niniejszej polityce nazwa Inspire dotyczy Inspire Europe Ltd.

Twoje prawa

Wiemy, że jako „osoba, której dane dotyczą” masz określone uprawnienia oraz że naszym obowiązkiem jest ich przestrzeganie.

Niniejsza nota o prywatności określa sposób, w jaki przestrzegamy tych praw. W szczególności nota ta określa:

 • sposób gromadzenia i przetwarzania przez nas informacji
 • powody, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane
 • sposób korzystania z twoich praw
 • osoby do kontaktu, jeżeli będziesz niezadowolony(-a) z naszego postępowania.

W zależności od powodu, dla którego zgromadziliśmy twoje dane, twoje prawa dotyczące danych mogą obejmować:

Prawo Objaśnienie
rawo do informacji Zobowiązuje nas do przejrzystego informowania, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy twoje dane osobowe.
Prawo dostępu do danych Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i informacji dodatkowych.
Prawo do sprostowania danych Jeżeli informacje, które posiadamy na twój temat, są niepoprawne lub niekompletne, możesz zażądać od nas ich poprawienia.
Prawo do usunięcia danych Możesz zażądać od nas skasowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli nie mamy żadnego uzasadnionego powodu, by nadal je przetwarzać.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Możesz zażądać od nas zaprzestania przetwarzania twoich danych, jeżeli:

 • jeżeli uważasz, że są one niepoprawne lub niekompletne
 • jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu, a my rozważamy, czy nadal mamy uzasadniony powód, by je przetwarzać.
 • • jeżeli nie potrzebujemy danych w pierwotnym celu, w jakim je zgromadziliśmy, ale możemy ich potrzebować do potwierdzenia roszczenia prawnego
Prawo do przenoszenia danych Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę na przetwarzanie przez nas twoich danych albo jeżeli przetwarzanie ich jest konieczne dla nas do realizacji umowy, możesz zażądać przekazania kopii tych danych osobie trzeciej w formie elektronicznej.
Prawo do sprzeciwu Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas twoich danych – w pewnych okolicznościach. Na przykład: możesz wyrazić sprzeciw wobec:

 • marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)
 • przetwarzania na potrzeby badań naukowych/historycznych i do celów statystycznyc
Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem Jeżeli stosujemy automatyczne podejmowanie decyzji, musimy

 • przekazać ci informacje na temat przetwarzan
 • wprowadzić proste metody umożliwiające ci zażądanie ludzkiej interwencji lub podważenie decyzji
 • przeprowadzać regularne kontrole, aby mieć pewność, że nasze systemy działają zgodnie z przeznaczeniem
 • Informacje związane z automatycznym podejmowaniem decyzji znajdują się w dalszej części niniejszej noty.

  Rodzaje gromadzonych informacji

  Poniżej znajduje się podsumowanie gromadzonych przez nas informacji oraz metod wykorzystywania ich w celu świadczenia ci usług./p>

  Rodzaje gromadzonych przez nas informacji Dlaczego je gromadzimy?
  Przy rejestracji do którejkolwiek z naszych usług, możesz podać nam:
  • swoje dane osobowe, w tym dwój adres, adres e-mail, numer telefonu i datę urodzenia.
  • Twoje dane do logowania na konto, np. nazwę użytkownika i wybrane przez ciebie hasło.
  Aby dostarczać ci produkty i usługi, których możesz zażądać – musimy przetworzyć twoje dane, abyśmy mogli zarządzać twoim kontem i rezerwacjami.
  Podczas przeglądania naszych stron internetowych możemy gromadzić:
  • Preferencje dotyczące podróży
  • Informacje dotyczące twoich zachowań związanych z przeglądaniem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
  • Informacje o tym, w jakich okolicznościach klikasz reklamy, w tym reklamy wyświetlane na stronach internetowych innych organizacji
  • Informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do naszych usług cyfrowych, włączając w to system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe oraz dane o przeglądarce
  • Preferencje społeczne, zainteresowania i aktywnoś
  W celu zarządzania naszymi produktami, usługami, ulepszania ich oraz na potrzeby codziennego funkcjonowania – Wykorzystujemy dane osobowe do prowadzenia badań rynkowych oraz wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych, a także do rozwijania i ulepszania naszych usług, systemów IT, bezpieczeństwa, know-how oraz sposobu komunikacji z tobą.
  Przy kupowaniu naszych produktów za pośrednictwem Internetu możemy gromadzić:
  • Dane pasażerów, dane z paszportów, dane z innych dokumentów tożsamości.
  • Dane ubezpieczeniowe.
  • Stosowne dane medyczne oraz wszelkie szczególne prośby dotyczące diety, wyznania lub niepełnosprawności.
  • Informacje dotyczące twoich zakupów, w tym dane o zakupionych produktach, czasie i miejscu zakupu oraz metodzie płatności za nie. Nie przechowujemy danych twojej karty płatniczej.
  • Informacje dotyczące twoich zachowań związanych z przeglądaniem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.
  • Informacje o tym, w jakich okolicznościach klikasz reklamy, w tym reklamy wyświetlane na stronach internetowych innych organizacji.
  • Informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do naszych usług cyfrowych, włączając w to system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe oraz dane o przeglądarce.
  • Preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.
  Aby spersonalizować twoją obsługę – Aby świadczyć ci żądane usługi, możemy udostępniać dane osobowe dostawcom twoich usług turystycznych, w tym liniom lotniczym, hotelom i firmom przewozowym. Dane wykorzystujemy także do świadczenia ci usług, które chcesz nabyć, i udzielania ci pomocy przy wszelkich zamówieniach i zwrotach pieniędzy, o które możesz się do nas zwrócić.
  Kiedy kontaktujesz się z nami lub kiedy my kontaktujemy się z tobą, zapraszając cię do udziału w promocjach, konkursach, ankietach lub kwestionariuszach dotyczących naszych usług, możemy gromadzić:
  • Dane osobowe, które podajesz nam podczas kontaktu, m.in. za pośrednictwem e-maila, poczty i telefonicznie lub za pośrednictwem serwisów społecznościowych, np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane do kontaktu.
  • Szczegółowe informacje o e-mailach i innych przesyłanych przez nas komunikatach cyfrowych, które otwierasz, w tym informacje o zawartych w nich linkach, które klikasz.
  • Twoje opinie i informacje podane w ankietach i kwestionariuszach dla klientów.
  W celu zarządzania naszymi usługami i codziennymi czynnościami oraz w celu ich usprawniania. Dzięki temu będziemy także mogli lepiej zrozumieć cię jako klienta i będziemy mogli świadczyć ci usługi i przekazywać komunikaty marketingowe dopasowane do twoich zainteresowań.
  Inne źródła danych osobowych:
  • Możemy wykorzystywać dane osobowe pochodzące z innych źródeł, np. od wyspecjalizowanych firmy, które dostarczają informacje, oraz z ewidencji publicznych.
  • Twoja firma ubezpieczeniowa, jej agenci oraz pracownicy służby zdrowia mogą wymieniać się stosownymi danymi osobowymi i specjalnymi kategoriami danych osobowych w sytuacjach, gdy my musimy lub oni muszą działać w twoim imieniu lub w interesie innych klientów albo w sytuacji awaryjnej.
  Monitorujemy sposób wykorzystania naszych usług, aby pomóc chronić twoje dane osobowe, wykrywać oszustwa, inne przestępstwa, niewłaściwe wykorzystanie naszych usług oraz im zapobiegać. W ten sposób możemy zapewnić ci bezpieczne korzystanie z naszych usług.
  Przekazywane przez ciebie dane osobowe innych osób:
  • Wykorzystujemy podane przez ciebie dane osobowe innych osób, np. osób zgłoszonych w ramach twojej rezerwacji.
  • Przekazując dane osobowe innych osób, musisz mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę oraz że wolno ci tego dokonać. Powinieneś/Powinnaś także dopilnować, że – o ile to właściwe – osoby te rozumieją, w jaki sposób możemy wykorzystywać ich dane osobowe.
  Możemy prowadzić czynności sprawdzające w celu potwierdzenia twojej tożsamości. Działania te mają na celu zapewnienie ci ochrony przed kradzieżą tożsamości oraz innymi rodzajami oszustw, a także zapobieganie przestępstwom lub praniu brudnych pieniędzy i wykrywanie tego rodzaju przestępstw. Nie sprzedajemy twoich danych osobowych osobom trzecim.

  Komunikacja marketingowa

  Każdorazowo możemy wysyłać ci na różne sposoby odpowiednie oferty i wiadomości dotyczące naszych usług, w tym m.in. za pośrednictwem e-maila. Możemy także przesyłać ci informacje dotyczące naszych usług, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować. Będziemy to robić wyłącznie, jeżeli wcześniej udzieliłeś(-aś) zgody na otrzymywanie tego rodzaju komunikatów marketingowych.

  Kiedy złożysz u nas rezerwację lub dokonasz rejestracji, zapytamy cię, czy chcesz otrzymywać komunikaty marketingowe. Swoje preferencje marketingowe możesz zmienić przez Internet, telefonicznie, za pomocą linku „zrezygnuj z subskrypcji” w naszych e-mailach marketingowych lub pisząc do nas (np. e-maila) w dowolnej chwili. Oczywiście, to ty podejmujesz decyzję, ale jeśli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, nie będziesz otrzymywać świetnych ofert i promocji, które mogą cię zainteresować.

  Nadal będziesz mógł/mogła otrzymywać od nas komunikaty dotyczące usług. Mogą one na przykład dotyczyć potwierdzenia złożonych u nas rezerwacji i przekazywania ważnych informacji dotyczących korzystania z naszych produktów lub usług.

  Badania rynkowe

  Ponieważ chcemy poznać twoje zdanie, abyśmy mogli ulepszać nasze produkty i usługi, możemy kontaktować się z tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz mógł/mogła zdecydować, czy chcesz wziąć lub kontynuować udział w naszych badaniach rynkowych.

  Przechowywanie twoich danych

  Przechowujemy twoje dane przez okres aktywności twojego konta lub przez czas niezbędny do świadczenia ci usług albo (w przypadku ewentualnego kontaktu z naszym zespołem ds. obsługi klienta) wyłącznie przez okres niezbędny do opracowywania raportów dotyczących obsługi oraz analizy trendów.

  W razie racjonalnej potrzeby lub konieczności spełnienia wymagań prawnych lub regulacyjnych, rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, a także w celu egzekwowania naszego regulaminu możemy także przechowywać w razie potrzeby niektóre twoje dane, nawet po zamknięciu przez ciebie konta lub mimo braku konieczności przechowywania ich w celu świadczenia ci usług.

  Bezpieczeństwo twoich danych

  Wiemy, jak ważna jest ochrona twoich danych osobowych i zarządzanie nimi. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby pomóc chronić twoje dane osobowe przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

  Bezpieczeństwo twoich danych zależy także od ciebie. Na przykład: jeżeli otrzymałeś(-aś) od nas lub wybrałeś(-aś) samodzielnie hasło, które zapewnia ci dostęp do pewnych usług, ponosisz odpowiedzialność za zachowanie jego poufności.

  Dane osobowe, które od ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być one także przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, które pracują dla nas lub jednego z naszych dostawców. Wdrażamy stosowne środki zabezpieczające, aby mieć pewność, że twoje dane będą odpowiednio chronione i będą obsługiwane zgodnie z niniejszą notą. Takie środki zabezpieczające obejmują między innymi odpowiednie klauzule umowne, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, a także odpowiednie środki bezpieczeństwa.

  Dostęp do danych osobowych i ich aktualizacja; reklamacje

  Masz prawo zażądać kopii twoich danych osobowych, które posiadamy, chociaż powinieneś/powinnaś mieć dostęp do swoich danych osobowych związanych z twoim kontem lub rezerwacją za pośrednictwem Internetu. Możesz napisać do nas z prośbą o przekazanie ci kopii innych twoich danych osobowych, które posiadamy.

  W piśmie podaj wszelkie szczegółowe informacje, które pomogą nam zidentyfikować i zlokalizować twoje dane osobowe. Ilekroć będziemy mogli zapewnić ci dostęp do danych, zrobimy to bezpłatnie, chyba że zażądasz dodatkowych kopii, w którym to przypadku możemy pobrać rozsądną opłatę z tytułu kosztów administracyjnych.

  Chcemy mieć pewność, że twoje dane osobowe, które posiadamy, są poprawne i aktualne. Jeżeli którekolwiek dane są niepoprawne, poinformuj nas o tym.

  Możesz także zwrócić się do nas o sprostowanie lub usunięcie twoich danych osobowych oraz – o ile będzie to wykonalne technicznie – o przekazanie podanych przez ciebie danych osobowych do innej organizacji.

  Dokonamy stosownej aktualizacji lub usunięcia twoich danych, o ile nie będziemy musieli ich zachować z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych.

  Możesz także skontaktować się z nami, jeżeli chcesz złożyć reklamację dotyczącą sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania przez nas twoich danych osobowych. Zawsze staramy się rozstrzygać reklamacje – jeśli jednak nie będziesz zadowolony(-a) z naszej odpowiedzi, możesz wówczas złożyć skargę do Urzędu Komisarza ds. Ochrony Danych.

  Pliki cookie i inne technologie

  Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które pozwalają stronie internetowej na gromadzenie i przechowywanie szeregu danych na twoim komputerze stacjonarnym, laptopie lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie pomagają nam zapewnić ważne cechy i funkcje na naszych stronach internetowych. Wykorzystujemy je także do poprawy obsługi klienta.

  Inspire