Polityka prywatności

 

1. Cel

Inspire poważnie traktuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Celem tej polityki jest przedstawienie, w jaki sposób firma Inspire określa

środki ochrony prywatności i prawa do informacji, w tym:

 

 • Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, kontaktujesz się z nami i korzystasz z naszych usług.
 • W jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy te informacje.
 • Jak możesz się z nami skontaktować, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę.

 

2. Informacje które gromadzimy

Poniżej znajduje się podsumowanie informacji, które zbieramy i w  jaki sposób ich używamy do świadczenia usług.

 

Kiedy gromadzimy informacje Informacje które gromadzimy Dlaczego gromadzimy informacje Podstawa prawna
Rejestrując się w którejkolwiek z naszych usług, podajesz nam:
 • Twoje dane osobowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i datę urodzenia.
 • Dane logowania do konta, takie jak nazwa użytkownika i wybrane hasło.
Aby dostarczyć usługi i produkty, o które poprosisz.

Abyśmy mogli zarządzać Twoim kontem lub rezerwacjami musimy przetwarzać Twoje dane osobowe.

  Umowa
Podczas przeglądania naszych witryn internetowych:
 • Informacje o Twoim zachowaniu podczas przeglądania naszych witryn internetowych.
 • Informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam, w tym wyświetlanych na stronach internetowych innych organizacji.
 • Informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do naszych usług cyfrowych, w tym system operacyjny, adres IP, identyfikatory online i dane przeglądarki
W celu zarządzania i ulepszania naszych produktów, usług i codziennych operacji – dane osobowe wykorzystujemy do prowadzenia wewnętrznych badań i rozwoju oraz do rozwijania i ulepszania naszych usług, systemów IT, bezpieczeństwa oraz sposobu w  jaki komunikujemy się z Tobą. Wyrażenie zgody
Kupując nasze produkty online:
 • Informacje o pasażerach, dane paszportowe i inne dane dokumentu tożsamości.
 • Odpowiednie dane medyczne i wszelkie specjalne prośby z nimi związane.
 • Informacje o zakupach, w tym o tym, co kupiłeś, kiedy i gdzie to kupiłeś oraz w jaki sposób zapłaciłeś. Nie przechowujemy informacji dotyczących kart kredytowych.
 • Informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do naszych usług cyfrowych, w tym system operacyjny, adres IP, identyfikatory online i dane przeglądarki.
Aby dopasować Twoje doświadczenie do indywidualnych potrzeb – w celu świadczenia usług, o które prosisz, możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług, w tym liniom lotniczym, hotelom i firmom transportowym.  Wykorzystujemy je również, do świadczenia usług które chcesz zakupić, oraz do pomocy przy zamówieniach i zwrotach pieniędzy. Umowa oraz Wyrażenie zgody
Kiedy kontaktujesz się z nami, my kontaktujemy się z Tobą cz też kiedy bierzesz udział w promocjach, konkursach lub ankietach dotyczących naszych usług:
 • Dane osobowe, które podajesz, kontaktując się z nami, w tym drogą mailową, pocztą, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak również imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe.
 • Twoje zachowanie w stosunku do e-maili oraz innych wiadomości cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie i które otwierasz, w tym wszelkie zawarte w nich linki w które wchodzisz.
 • Twój feedback i wkład w ankiety jak i  kwestionariusze klientów.
W celu zarządzania i ulepszania naszych usług i codziennych operacji. Pomoże nam to lepiej zrozumieć Ciebie jako klienta i być w stanie świadczyć usługi i komunikację marketingową odpowiadającym Twoim zainteresowaniom. Wyrażenie zgody
Dane osobowe, które podajesz o innych osobach:
 • Przetwarzamy dane osobowe podanych przez Ciebie osób jak i dane osób objętych Twoją rezerwacją.
  (Podając dane osobowe osób trzecich, masz obowiązek upewnić się, że wyraziły one na to zgodę. Należy również upewnić się, że w stosownych przypadkach rozumieją, w jaki sposób możemy wykorzystywać ich dane osobowe).
Dane te są wykorzystywane do uzupełnienia lub dodania świadczonych przez nas usług.   Umowa
Inne źródła danych osobowych:
 • Możemy wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł pochodzących od dostawców usług, u których wyraziłeś zgodę na ich udostępnienie.
Dane osobowe muszą być udostępniane w przypadku gdy usługodawcy zlecają świadczenie usług zwiych z nimi lub w ich imieniu.   Umowa

 

3. Twoje prawa

Możesz skorzystać z określonych praw w odniesieniu do danych osobowych które gromadzimy .

Obejmują one:

 • Prawo do informacji o danych osobowych
 • Prawo do dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Prawo Objaśnienie
Prawo do informacji o gromadzeniu danych osobowych Masz prawo do uzyskania informacji o: źródle swoich danych osobowych; celu, w jakim są one przetwarzane, podstawie prawnej i sposobie ich przetwarzania; tożsamości administratora danych; oraz podmioty lub kategorie podmiotów, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe.
Prawo dostępu do danych osobowych Masz prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponujemy.
Prawo do sprostowania danych osobowych Masz prawo do otrzymania od nas sprostowania Twoich niedokładnych danych osobowych.

Możemy poprosić o zweryfikowanie poprawności danych osobowych przed ich korektą. Może to również obejmować niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych osobowych Możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku gdy:

 • nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone; lub
 • cofnąłeś zgodę na ich przetwarzanie (w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych było wyrażenie zgody); lub
 • wyraziłeś prawo sprzeciwu (patrz prawo do sprzeciwu); lub
 • były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa o ochronie danych osobowych.
  Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli przetwarzanie ich jest konieczne:
 • w celu wypełnienia zobowiązania prawnego; lub
 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego) Twoich danych osobowych Masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych, którego podstawą są przez nas uzasadnione interesy, jeśli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolność przeważają nad naszymi wymienionymi interesami.

Jeśli wyrazisz sprzeciw, musimy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów.

Możesz zażądać, abyśmy przestali wysyłać Ci wiadomości marketingowe.

Jeżeli podasz nam swoje dane osobowe i zdecydujesz się dołączyć do listy mailingowej naszej firmy, możesz w każdej chwili zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji”, który znajdziesz na dole otrzymywanych od nas  wiadomości e-mail, lub zrezygnować z subskrypcji, kontaktując się bezpośrednio z nami.

Prawo do przenoszenia danych Możesz poprosić nas o przekazanie Ci Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić o przesłanie ich bezpośrednio do innego administratora danych w ramach następującego działania:

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz jej wykonania; i
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, w wypadku gdy:

 • jego dokładność jest kwestionowana, aby umożliwić nam zweryfikowanie jej dokładności; lub
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby zostało ono usunięte; lub
 • nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane, ale nadal potrzebujemy ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • wyraziłeś prawo sprzeciwu i trwa weryfikacja nadrzędnych podstaw.

Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe po złożeniu wniosku o ograniczenie, w przypadku gdy:

 • mamy Twoją zgodę; lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
Prawa związane z profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji Inspire korzysta ze zautomatyzowango procesu podejmowania decyzji jedynie w wypadkach sprawdzania oszustw dotyczących procesu płatności.

Wytyczne dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji:

 • możemy udzielić Ci informacji o przetwarzaniu;
 • możesz poprosić o interwencję człowieka lub zakwestionować decyzję.

 

4. Wykonywanie swoich praw

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze powyższych praw indywidualnych do ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość. Odpowiedzi na Twoje zapytanie udzielimy w ciągu miesiąca (zdefiniowanego jako 28 dni). W złożonych przypadkach lub w przypadku wielokrotnego złożenia wniosków okres oczekiwania może przedłużyć sią maksymalnie o dwa miesiące.

 

5. Komunikacja marketingowa

Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą email.  Będziemy przesyłać Ci informacje o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Uczynimy to tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich  informacji marketingowych.

W momencie dokowania z nami rezerwacji lub rejestracji, zapytamy, czy chcesz otrzymywać od nas informacje marketingowe. Preferencje marketingowe mogą zostać zmienione w dowolnym momencie online, telefonicznie, korzystając z linku „anuluj subskrypcję” w naszych e-mailach marketingowych lub pisząc do nas (np. E-mail). Oczywiście wybór należy do Ciebie, jednak jeśli nie wyrazisz zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, uniemożliwi to przesyłanie wspaniałych ofert lub promocji, które mogą Cię zainteresować.

Nadal możesz otrzymywać od nas komunikaty dotyczące usług. Na przykład potwierdzanie rezerwacji zakupionych u nas usług i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych produktów lub serwisów.

 

6. Przechowywanie Twoich informacji

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będą potrzebne do celów, w których zostały zebrane.

W uzasadnionych przypadkach lub kiedy jest to wymagane do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, rozwiązywania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych warunków, możemy również przechowywać niektóre z Twoich informacji zgodnie z wymaganiami, nawet po zamknięciu konta lub kiedy nie są już one potrzebne do świadczenia Tobie usług.

 

7. Zabezpieczenie Twoich danych

Wiemy, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych i prawidłowe zarządzanie nimi. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne lub poprosiłeś nas o ich usunięcie,

stosujemy zatwierdzone środki  techniczne i organizacyjne w celu bezpiecznego niszczenia i usuwania tych danych.

Twoje dane osobowe, mogą być przekazywane do miejsca docelowego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i tam przechowywane. Mogą być również przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych usługodawców. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione i traktowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Zabezpieczenia te obejmują między innymi odpowiednie klauzule umowne, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 

8. Skargi

Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki gromadzimy, przechowujemy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe prosimy o skontaktowanie się z nami. Podstawowym punktem kontaktowym we wszystkich kwestiach wynikających z niniejszej Polityki prywatności jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem [email protected] lub wysyłając nam wiadomość listownie pod adres, Travel by Inspire Germany GmbH, Lohweg 25, 85375, Neufahrn b. Freising, Bawaria, Niemcy.

Naszym celem jest wyjaśniać wszelkie kwestie, które wzbudzają Twoje wątpliwości, aczkolwiek, jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, możesz skontaktować się z naszym organem nadzorczym, The Federal Audit Office and the Federal Data Protection Officer (BfDI): Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn or Friedrichstr. 50, 10117 Berlin.

 

9. Pliki cookies i podobne technologie

„Cookie” to mały plik komputerowy, który jest pobierany na Twoje urządzenie. Gromadzi informacje o tym, jak poruszasz się po naszych platformach i internecie, i pomaga nam świadczyć lepsze usługi platformy i dostosowywać określone treści.

Pliki cookie mogą gromadzić dane osobowe o Tobie. Pomagają nam zapamiętać informacje o Twojej wizycie na naszych Platformach, na przykład do zapamiętywania ustawień preferowanego języka, kraju i innych ustawień oraz wyszukiwania. Pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, kto odwiedzał które strony internetowe i jak często, oraz określić, które obszary są najbardziej popularne na naszych platformach. Mogą również pomóc nam wydajniej obsługiwać naszą stronę internetową, ułatwić kolejną wizytę i dostosować widok platform do Twoich preferencji i działań. Pomagają nam również dostosować nasze działania marketingowe i reklamy skierowane do Ciebie na naszych platformach, innych odwiedzanych witrynach internetowych, platformach mediów społecznościowych i innych Twoich urządzeniach.

 

10. Przegląd

Co jakiś czas możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności, aby była na bieżąco z wymogami prawnymi i sposobem, w jaki prowadzimy naszą działalność. Polityka jest weryfikowana co najmniej raz w roku lub po każdej większej aktualizacji. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę prywatności, umieścimy wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej oraz w sekcjach dotyczących prywatności na odpowiednich platformach. Prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową i sekcje dotyczące prywatności na odpowiednich platformach, aby uzyskać najnowszą wersję naszej informacji o ochronie prywatności. Jeśli w jakimkolwiek momencie zdecydujemy się wprowadzić fundamentalne zmiany w naszej Polityce Prywatności, postaramy się poinformować Cię o tym w naszej witrynie internetowej lub w odpowiedniej sekcji dowolnej innej platformy lub w wiadomości e-mail.

 

11. Opublikowano

Niniejsza Polityka Prywatności została zatwierdzona i opublikowana 10 marca 2022 r.

 

Wyjaśnienie Cookie

„Plik cookie HTTP (zwany również plikiem cookie sieci Web, plikiem cookie przeglądarki internetowej, plikiem cookie przeglądarki lub po prostu plikiem cookie) to niewielki fragment danych przechowywany na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookies zostały zaprojektowane jako niezawodny mechanizm zapamiętywania przez strony internetowe informacji stanowych (takich jak pozycje dodane do koszyka w sklepie internetowym) lub rejestrowania aktywności przeglądania użytkownika (w tym klikania w poszczególne przyciski, logowania lub zapisywania, które strony były odwiedzane w przeszłości). Mogą być również używane do zapamiętywania informacji, które użytkownik wprowadził wcześniej w polach formularza, takich jak nazwiska, adresy, hasła i numery kart płatniczych ”. – Wikipedia

 

Inspiruj i pliki cookie

Firma Inspire wykorzystuje różne rodzaje plików cookie do różnych celów, takich jak poprawa obsługi klienta oraz zapewnienie ważnych funkcji i funkcjonalności na stronach internetowych. Na przykład używamy niektórych plików cookie, aby zapewnić bezproblemową obsługę podczas korzystania z naszej strony internetowej lub zakończenia rezerwacji.

Sesyjne pliki cookie trwają tylko na czas Twojej sesji na naszej Platformie, a trwałe pliki cookie istnieją przez pewien czas po Twojej wizycie. Własne pliki cookie to pliki cookie ustawiane przez nasze platformy, a pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez platformy stron trzecich. Wykorzystujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie oraz własne i zewnętrzne pliki cookie.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe wyjaśnienie rodzajów plików cookie, których używamy, z podziałem na kategorie według ich celu.

Zgodnie z RODO i wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, firma Inspire musi zapewnić Politykę plików cookie na wszystkich stronach internetowych, a także upewnić się, że Klienci mogą odrzucić pliki cookie, które są uważane za „nieistotne”.

Akceptując pliki cookie, są one umieszczane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu do celów, dla których zostały zaprojektowane. Decydując się na odrzucenie plików cookie za pomocą narzędzia do ich zarządzania na stronie internetowej, nieistotne pliki cookie nie zostaną umieszczone, natomiast niezbędne pliki cookie będą nadal umieszczane, ponieważ są one absolutnie konieczne do funkcjonowania i / lub działania strony internetowej.

 

Kategorie plików cookie

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są również znane jako ściśle niezbędne pliki cookie i są wymagane do wykonywania podstawowych funkcji strony internetowej.

Są niezbędne do działania naszych platform / witryn. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszych witryn internetowych; postęp lub dokończenia rezerwacji; lub skorzystania z innych oferowwanych przez nas usług online.

 

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają nam personalizowanie treści.

Służą do rozpoznawania, kiedy użytkownik powraca na nasze platformy. Dzięki temu możemy spersonalizować treści, wyświetlić Twoje dane, w momencie kiedy jesteś zarejestrowany, zapamiętać preferencje (na przykład wybór języka lub regionu) oraz zapewnić Ci pomoc w razie potrzeby.

 

Wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

Informacje, takie jak kliknięte linki, odwiedziny stron, urządzenie i lokalizacja geograficzna są rejestrowane i zapisywane w statystykach. Obejmuje to pliki cookie z usług analitycznych stron trzecich.

 

Pliki cookie używane przez Inspire:

Platformy Inspire WordPress:

Nazwa pliku cookie

Wymagane

Opis

_ga N

 
Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn. Domyślnie wygasa po 2 latach, chociaż właściciel witryny może dostosować ustawienia.
_gat N Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania szybkości żądań – ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10 minutach.
_gid N

 
Google Analytics liczy i śledzi wyświetlenia stron.
OGPC N Ten plik cookie umożliwia działanie Google Maps.
NID / ANID / DV N Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług do profilowania zainteresowań użytkowników sieci i sprzedaży powierzchni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także do dopasowywania reklam do treści na stronach, na których pojawiają się reklamy klientów.
CONSENT N Optymalizacja Google Ads do przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie.
cookieconsent_dismissed  N Ustawione przez Inspire do rejestrowania zgody na pliki cookie.
_utmb  N Służy do określania nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy działa biblioteka javascript i nie ma żadnych istniejących plików cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 30 minut od ustawienia / aktualizacji.
_utmz  N Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 6 miesięcy od ustawienia / aktualizacji.
_utmc  N Nieużywane w ga.js. Ustawiona pod kątem współdziałania z urchin.js. Oryginalnie ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu określenia, czy użytkownik był na nowej sesji / wizycie. Koniec sesji przeglądarki.
_utma  N Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy działa biblioteka javascript i nie ma żadnych istniejących plików cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 2 lata od utworzenia / aktualizacji.
_utmt  N Służy do ograniczania szybkości żądań. 10 minut.
_wpfuuid  N WPForms do przechowywania unikatowego identyfikatora użytkownika.
1P_JAR  N Ustawione przez Google. Ta grupa ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacje, takie jak statystyki witryny i śledzić współczynniki konwersji.
TawkConnectionTime  N Plik cookie ustawiony przez platformę czatu na żywo Tawk.to
_smScrollBoxShown  N 1 __smShown:The __smShown cookie is set when any of the List Builder, Welcome Mat, Scroll Box or Smart Bars are shown on your website. If you have any of your Popups/Mats set to “Don’t Show to a visitor until X days have passed”, and Sumo detects this cookie in the visitors browser, it will not show that certain Popup/Mat.

 

Odrzuć lub usuń istniejące pliki cookie

Nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień dotyczących plików cookie. Możesz ustawić swoje przeglądarki lub urządzenia tak, aby akceptowały wszystkie pliki cookie, powiadamiały Cię, kiedy plik cookie został wysyłany, lub aby w dowolnym momencie przestać otrzymywać pliki cookie. Ostatni z nich oznacza, że ​​nie można wówczas zapewnić Ci pewnych spersonalizowanych funkcji, a zatem możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji witryny. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „pomoc”, „opcje” lub „preferencje” swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie. Poniższe linki zawierają więcej informacji na temat ustawień plików cookie w powszechnie używanych przeglądarkach:

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer (Open);
Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox (Open);
Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome (Open);
Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari (Open);
Ustawienia plików cookie w iOS (Open).

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org,

która zawiera również porady, jak to ustawić różnych przeglądarkach. Ta witryna zawiera szczegółowe i ogólne informacje na temat plików cookie oraz sposobu usuwania plików cookie z komputera.

Nie zalecamy wyłączania plików cookie podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie przy dokonywaniu rezerwacji określonych produktów i usług. Może to również oznaczać, że niektóre części lub funkcje naszych witryn internetowych nie działają poprawnie. Należy również pamiętać, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, możemy nie rozpoznać automatycznie preferencji, takich jak twoje preferencje językowe i regionalne, wszelkie wcześniejsze zgody na warunki lub jakiekolwiek rezygnacje.

 

Korzystanie z Google Analytics

Firma Inspire korzysta na swoich stronach internetowych z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP, Google skróci / zanonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, a także dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w Stanach Zjednoczonych. W imieniu dostawcy strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to uczynisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Ponadto możesz uniemożliwić Google gromadzenie i wykorzystywanie danych (takich jak pliki cookie i adres IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji na temat warunków korzystania z usług Google i prywatności danych można znaleźć na stronie pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.de/intl/en_uk/policies/.

 

Zgoda

Zgoda klienta jest wymagana, jeśli my (lub dostawca działający w naszym imieniu) chcielibyśmy używać innych niż niezbędne pliki cookie w naszych witrynach internetowych.

Platformy podróżne „travel by inspire” i inne witryny internetowe Inspire, takie jak „Inspirewebsite”, offers.travelbyinspire.co.uk i homeworkingbyinspire.co.uk, wyświetlają baner informujący o używaniu plików cookie i informują, że dalsze korzystanie z witryny jest automatcznym wyrażeniem zgody.

Polityka plików cookies znajduje się w ramach polityki prywatności.

 

Aktualizacja Oświadczenia o plikach cookie

Możemy aktualizować niniejsze oświadczenie dotyczące plików cookie w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawa lub rozwój techniczny lub biznesowy. Możesz sprawdzić, kiedy niniejsze oświadczenie dotyczące plików cookie zostało ostatnio zaktualizowane, sprawdzając „Data wersji” poniżej tej sekcji.

 

Data wersji

Sprawdzone i opublikowane 27.01.2021

 

Dane do kontaktu:

Travel by Inspire Germany GmbH,
Lohweg 25,
85375,
Neufahrn b. Freising,
Bavaria,
Niemcy

 

+44 (0) 161 440 6600

 

Inspire