NOTA PRAWNA

Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej przekazywane są przez firmę Inspire Europe Limited (inspire) wyłącznie w celach ogólnych i podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Choć staramy się zachować aktualność strony, inspire nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, dotyczących jakości, zawartości, kompletności, dokładności, niezawodności, adekwatności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do tej strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych ilustracji zawartych na stronie internetowej do dowolnych celów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności podejmowane na podstawie takich informacji.

W żadnym wypadku inspire nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, w tym bez ograniczeń ani jakiekolwiek straty lub szkody szczególne, przypadkowe lub wynikowe wynikające z utraty danych lub utraty zysków, wynikające z korzystania lub związane z korzystaniem z tej strony internetowej lub z zawartych na niej informacji, danych albo ilustracji.

Niniejsza strona może zawierać linki do innych (niezależnych) stron internetowych, które nie są kontrolowane przez inspire. Dlatego inspire nie składa żadnych zapewnień co do jakiejkolwiek innej strony, do której użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem niniejszej strony. Przejście na stronę zewnętrzną odbywa się na ryzyko użytkownika, a inspire nie odpowiada za zawartość takich stron. Zamieszczenie łącza do innej strony nie oznacza rekomendacji ani poparcia jej zawartości. Obowiązkiem użytkownika jest zadbanie o to, by przeglądana strona lub podstrona nie zawierała treści, które użytkownik uznaje za niewłaściwe.

Niniejsza strona oraz wszelkie nazwy produktów, nazwy firm, znaki logo, marki lub inne znaki wskazane na tej stronie mogą być znakami towarowymi i/lub znakami usługowymi albo mogą być objęte prawami autorskimi odpowiednich właścicieli.

Pomysły zawarte na tej stronie stanowią własność intelektualną inspire. Przywłaszczenie informacji lub ilustracji pochodzących z tej strony, w całości lub części, jest surowo zabronione z następującymi wyjątkami:

  1. Użytkownik może drukować dowolne elementy wyłącznie na osobisty użytek niekomercyjny;
  2. Użytkownik może kopiować treść na osobisty użytek osób trzecich, ale wyłącznie po podaniu niniejszej strony jako źródła materiałów.
  3. Bez wyraźnej uprzedniej zgody inspire użytkownik nie może rozpowszechniać ani wykorzystywać do celów komercyjnych treści tej strony ani nie może jej przesyłać, przechowywać na innej stronie internetowej ani w innym elektronicznym systemie pozyskiwania danych.

Prawa do wykorzystania wszelkich ilustracji widniejących na tej stronie są ograniczone wyłącznie do niej. Zabrania się kopiowania, powielania i publikowania ilustracji bez zgody inspire i/lub uzyskania odpowiedniej licencji. Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie elementów, których dotyczą.

Wszystkie nagrody, produkty i rozwiązania proponowane na tej stronie podlegają naszym warunkom ofertowym.

Inspire