Polityka prywatności

Nasze zobowiązanie do zachowania prywatności
Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić prywatność użytkownika, przekazujemy niniejszą notę objaśniającą nasze praktyki informacyjne w Internecie oraz możliwość dokonania wyboru przez użytkownika na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania jego informacji. Aby ułatwić odnalezienie tej noty, udostępniamy ją na naszej stronie głównej oraz w każdym miejscu, w którym mogą być pozyskiwane dane umożliwiające identyfikację użytkownika.

Dane, które gromadzimy:
Niniejsza nota dotyczy wszystkich informacji, które są gromadzone lub przesyłane za pośrednictwem tej strony. Na niektórych stronach można składać wnioski i rejestrować się, aby otrzymywać materiały. Do danych osobowych gromadzonych na tych stronach należą:

Imię i nazwisko
Adres
Adres e-mail
Numer telefonu
Dane, których NIE gromadzimy:
Informacje o kartach kredytowych/debetowych
Sposób wykorzystywania danych:
Dane przekazane przez użytkownika podczas składania zamówienia wykorzystujemy wyłącznie do jego realizacji. Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia.

Dane przekazane przez użytkownika na temat innej osoby podczas składania zamówienia wykorzystujemy wyłącznie do wysłania produktu i potwierdzenia dostawy. Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia.

Oferujemy karty podarunkowe, dzięki którym użytkownik może spersonalizować produkt zamawiany przez siebie dla innej osoby. Dane przekazane do przygotowania karty podarunkowej są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i są ujawniane wyłącznie osobie obdarowanej.

Ze zwrotnych adresów e-mail korzystamy do odpowiadania na otrzymywane przez nas wiadomości. Adresy takie nie są wykorzystywane w żadnym innym celu i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Użytkownik może się zarejestrować na naszej stronie, aby otrzymać nasz katalog, a także aktualne informacje o naszych nowych produktach i usługach. Dane przesłane przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony nie będą wykorzystywane w tym celu, jeżeli użytkownik nie wypełni formularza rejestracyjnego.

Wykorzystujemy dane zbiorcze uniemożliwiające identyfikację, aby ulepszać naszą stronę i udostępniać je naszym reklamodawcom. Możemy na przykład poinformować reklamodawcę, że X użytkowników odwiedziło określoną sekcję na naszej stronie albo że Y mężczyzn i Z kobiet wypełniło nasz formularz rejestracyjny. Nie będziemy jednak ujawniać żadnych danych, które można byłoby wykorzystać do identyfikacji tych osób.

Nigdy również nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy przekazywanych nam online danych umożliwiających identyfikację w sposób niezwiązany z wyżej opisanymi bez umożliwienia użytkownikowi wypisania się lub zrezygnowania z takiego niepowiązanego wykorzystania danych.

Nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa danych
Aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, zapewnić ich poprawność i zagwarantować ich właściwe wykorzystanie, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne, które mają na celu ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa danych, które gromadzimy przez Internet.

Nasze zobowiązanie do zapewnienia prywatności dzieci:
Ochrona prywatności najmłodszych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy na naszej stronie danych osób, które, zgodnie z naszą wiedzą, nie ukończyły 13. roku życia, a żaden z elementów naszej strony internetowej nie został opracowany w sposób atrakcyjny dla osób poniżej 13. roku życia.

Dostęp do danych i ich poprawianie
Użytkownik ma dostęp do wszystkich swoich danych umożliwiających identyfikację – które gromadzimy przez Internet i przechowujemy – telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail. Procedura ta pomaga nam lepiej chronić dane użytkownika.

Użytkownik ma prawo poprawiać błędy faktyczne w danych osobowych poprzez przesłanie nam wniosku wiarygodnie wskazującego błąd.

Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, będziemy także podejmować uzasadnione kroki mające na celu weryfikację jego tożsamości przed udzieleniem dostępu do danych lub dokonaniem poprawek.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań i wątpliwości dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt.

inspire-logo